26 فوریه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

سومین دوره مداخله در ترومای جنسی کودکان روزهای پنجشنبه و جمعه  5 و 6 اسفند ۱۴۰۰ به مدت 10 ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
24 فوریه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

نهمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2) روزهای دوشنبه و سه شنبه  2 و 3 اسفند ۱۴۰۰ به مدت 8 ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
24 فوریه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره عزت نفس در کودکان در تاریخ 28 و ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
16 فوریه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولين دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي در تاریخ 26 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر داود هزاره اي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
5 فوریه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

بيست و ششمين دوره طرحواره درمانی در تاریخ 14 الی 16 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 24 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 فوریه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي در تاریخ 13 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
2 فوریه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

سومین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT) در تاریخ 6 و11 بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت 18 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب