موسسه آموزش عالی مدت

موضوعات مربوط به آزمون شامل رشد، ساخت، اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های روان شناختی می باشد. این آزمون ها می توانند توانایی هایی مانند هوش، استعداد، مهارت ها و پیشرفت؛ ویژگی های شخصیتی مانند صفات شخصیتی، نگرش ها، علایق و ارزش ها؛ و سلامت روان مانند عملکرد روانی و یا نشانه هایی از اختلالات روانی یا عصبی را اندازه بگیرند. هنگامی که آزمون ها استاندارد می شوند، روانشناسان می توانند نتایج را از یک فرد با فردی دیگر مقایسه کنند.
برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                             

درک مسائل مربوط به آزمون

آزمون هوش و پیشرفت: آیا نیمه پر لیوان را می بینید؟

آزمون های IQ و پیشرفت می توانند اطلاعات با ارزشی را در اختیار ما بگذارند، اما تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا مطمئن شوید این آزمون ها به منظور بهبود فرصت های یادگیری برای همه دانش آموزان استفاده می شود.