موسسه آموزش عالی مدت

 

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره پنجشنبه، جمعه ( کارگاه  در تاریخ  7 و 8 خرداد  1394 برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: 94/02/24
طول دوره16 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر حسن حمیدپور  (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه280000 تومان
برنامه زمانیپنجشنبه، جمعه  (16  ساعت)
(ساعت 8:00 الی 16:00)مباحث نظری شناختی رفتاری در شکست های  عاطفیمفهوم سازی مشکل (فرمول بندی)تکنیک های درمانیایفای نقش عملی

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.