مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره پنجشنبه، جمعه ( کارگاه  در تاریخ  ۷ و ۸ خرداد  ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۲/۲۴
طول دوره۱۶ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر حسن حمیدپور  (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۲۸۰۰۰۰ تومان
برنامه زمانیپنجشنبه، جمعه  (۱۶  ساعت)
(ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)مباحث نظری شناختی رفتاری در شکست های  عاطفیمفهوم سازی مشکل (فرمول بندی)تکنیک های درمانیایفای نقش عملی

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.