موسسه آموزش عالی مدت

PTSDیا اختلال استرس پس از سانحه، یک مشکل اضطرابی است که در برخی از افراد پس از حوادث آسیب زای شدید، از جمله مبارزه و جنگ، یک تصادف یا فاجعه طبیعی ایجاد می شود.

افراد مبتلا به PTSD ممکن است این رویداد برایشان از طریق خاطرات آزاردهنده، فلش بک و کابوس دوباره زنده شود. از هر چیزی که آنها را به یاد آن تروما می اندازد اجتناب می کنند، و احساسات آزار دهنده ای را تجربه می کنند که پیش از آن نداشته اند و زندگی آنها را شدیدا مختل می کند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

مراقبت های سلامت روان سربازان و جانبازان بر بازیابی و بازگشت آنان به زندگیک امل و معنی دار تاکید می کنند

شش سوال برای رئیسمشاور  VA  از خدمات بهداشت روانی

کمک به خانواده ها برای مقابله  با PTSD

روانشناسان به مطالعه راه های مقابله با PTSD در زمینه روابط می پردازند.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

خدمات مراقبتی برای خانواده های جانبازان