موسسه-آموزش-عالی-مدت

موسسه آموزش عالی مدت
نشانی: تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹
تلفن: ۴۲۹۲۰-۰۲۱
فکس: ۴۲۹۲۰-۰۲۱
ایمیل: info@modat.ac.ir

No 19 , 2nd Alley, Gisha,Tehran,Iran.