موسسه آموزش عالی مدت

موسسه-آموزش-عالی-مدت

موسسه آموزش عالی مدت
نشاني: تهران، ابتدای کوی نصر (گيشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره 19
تلفن: 42920-021
فكس: 42920-021
ايميل: info@modat.ac.ir

No 19 , 2nd Alley, Gisha,Tehran,Iran.