1 ژوئن , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولين دوره مربیگری مهارت های زندگی نوجوان در تاریخ 6 و 7 خرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۶ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره خانواده درمانی سیستم ها (موری بوئن) در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر علیرضا بوستانی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

هفتمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر در تاریخ 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

ششمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر محمد علی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومين دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت 10ساعت توسط آقای دکتر آزاد الله کرمی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

سی و پنجمين دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ 20 ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ روزهای دوشنبه ساعت 14  الی 20 توسط آقاي دکتر رضا مولودي در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
8 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

هجدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين در تاریخ 9 الی 16 ارديبهشت ماه 1400 به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب