موسسه آموزش عالی مدت
16 جولای , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومين دوره تربیت جنسی نوجوان در تاریخ  18 تیر ۱۴۰۱ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
16 جولای , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره کار ناتمام در تاریخ  ۱۷ تیر ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
16 جولای , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

سومین دوره خانواده درمانی در اعتیاد نوجوانان در تاریخ 12 و 13 تیر ۱۴۰۱ به مدت ۶ ساعت توسط آقای دکتر علیرضا بوستانی پور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
16 جولای , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

چهارمین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان در تاریخ 10 تیر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
16 جولای , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

بیست و ششمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) در تاریخ 9 تیر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 جولای , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیری در تاریخ   ۷ تیر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر داود هزاره ای در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 جولای , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

سومين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس در کودک و نوجوان در تاریخ   ۴ الی ۱۲ تیر ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب