30 می , 2015
psychological assessment

آزمون های روانی

آزمون های روانی فرایند نظام مندی برای به دست آوردن نمونه های رفتاری مرتبط با عملکرد شناختی یا عاطفی و نمره دهی و ارزیابی آنها مطابق با استانداردهای جامعه هستند. شفاف سازی هر یک از اصطلاحات اصلی در این تعریف، برای درک بهتر آزمون ها حیاتی است. در جدول زیر، تمام عناصر موجود در مفهوم آزمون های روانی تعریف شده و اساس آنها توضیح داده شده است. حتی اگر تمام شرایط ذکر شده در تعریف وجود داشته باشند، نمی توان فرم به وجود آمده را لزوماَ آزمون روانی خطاب کرد، با این حال به یاد داشته باشید که آزمون های روانی به طور ساده نمونه های رفتاری هستند.

عناصر اصلی موجود در تعریف آزمون های روانی
عنصر تعریفیتوصیفاساس و بنیاد
آزمون های روانی، فرایند های نظام مند هستندآنها با برنامه ریزی، یکسانی و نظم و دقت مشخص می شوندآزمون ها باید عینی و منصفانه باشند
آزمون های روانی نمونه هایی از رفتار هستندآنها زیر مجموعه ی کوچکی از یک مجموعه بزرگ هستندنمونه گیری از رفتار کارآمد است، چرا که زمان در دسترس معمولاَ محدود است
 نمونه های رفتاری آزمون ها مرتبط با عملکردهای شناختی یا عاطفی یا هر دو هستند نمونه ها بر اساس مفهوم روان شناختی تجربی یا عملی انتخاب می شوند آزمون ها بر خلاف بازی های ذهنی، ابزار هستند
نتایج آزمون ارزیابی و نمره دهی می شوددر نتایج آزمون ها بر اساس قوانین از پیش تعیین شده، از برخی سیستم های عددی و مقوله ای استفاده می شودهیچ گونه سوالی نباید در مورد نتایج آزمون وجود داشته باشد
ارزیابی نتایج آزمون ها، مستلزم داشتن پایه های استاندارد بر اساس داده های تجربی استالزام وجود روشی که بر اساس آن، مقیاس رایجی در نتایج آزمون ها استفاده شوداستانداردهای استفاده شده در نتایج آزمون ها تنها معطوف معنای آن نتایج است

 آزمون های روانی بنا بر دو دلیل، اغلب استاندارد توصیف می شوند که هر دوی آنها عینیت در فرایند آزمون را هدف قرار می دهند. دلیل اول وجود شرایط یکسان در تمام مراحل مهم از قبیل: اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون ها است. به طور طبیعی زمان و مکانی که در آن آزمون اجرا می شود و فرد آزمون گیرنده در نتایج آزمون تاثیر می گذارد، هرچند هدف استانداردسازی فرایند آزمون، یکنواخت کردن متغیرهای تحت کنترل آزمونگر است، از این رو، هر شخصی که آزمون را اجرا کند آن را به شیوه یکسانی انجام می دهد. معنای دوم استانداردسازی، استفاده از هنجارها برای ارزیابی نتایج آزمون است. این استانداردها معمولاَ هنجارهای استنتاج شده از گروهی از افراد به نام نمونه هنجاری در روند توسعه آزمون هستند.

 

  تفاوت ها و شباهت های آزمون های روانی

 تفاوت‌ها:

 • رفتاری که در آزمون خواسته می شود.
 • ویژگی مورد نظر.
 • محتوا.
 • نحوه ی اجرا.
 • نحوه نمره دهی و تفسیر.
 •  کیفیت روان سنجی.

 شباهت‌ها:

 •  تمام آزمون های روانی نیازمند فردی هستند تا رفتاری از خود بروز دهد.
 •  رفتار بروز داده شده، برای اندازه گیری برخی ویژگی های شخصیتی استفاده می شود.
 •  این ویژگی های شخصیتی برای توصیف و درک رفتار، مهم تلقی می شوند.
 •  رفتار بروز داده شده همچنین ممکن است برای پیش بینی برون داد استفاده شود.

علاقمندان به آشنایی با روش اجرا، تفسیر و نمره گذاری آزمون های روانی میتوانند از طریق لینک ثبت نام در کارگاه دو روزه اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI2 با تدریس آقای دکتر “حمید یعقوبی” در این دوره شرکت نمایند.

References

Urbana,S.(2004). Essentials of psychological testing. 1d edition.Hoboken, NJ: Wiley
Lezak,M.(2006). Overview of psychological testing

telegram-chanel
اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *