موسسه آموزش عالی مدت
4 ژانویه , 2015

موسسه مدت در همین خصوص مصاحبه ای با دکتر بشارت به شرح ذیل ترتیب داده است، این مصاحبه به سوالات متقاضیان دوره های دکتر بشارت، در خصوص این که چرا لازم است برای شرکت در دوره های دکتر بشارت،  “دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل” را به عنوان پیش نیاز بگذرانند، پاسخ می دهد.

 ۱) چرا متقاضيان شرکت در کارگاه هاي شما، نياز است که دوره درمان رفتاري سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و بدني شکل را به عنوان پيش نياز بگذرانند؟

دکتر بشارت: ما يک تعداد کارگاه را تعريف کرده ايم که اين کارگاه ها از جهاتي با هم مرتبط هستند و بعضي از آن ها پيش نياز بعضي از کارگاه هاي ديگر هستند، در کارگاه هاي ما يک دوره  پايه اي تحت عنوان آسيب شناسي و تشخيص اختلال هاي رواني در نظر گرفته شده است، اين کارگاه خودش مبنا و پايه است و نيازي به پيش نياز ندارد. يک ارزش مضاعفي که اين کارگاه دارد اين است که پيش نياز بقيه کارگاه هاي ما است. کسي که بخواهد در کارگاه تشخيص و درمان مشکلات جنسي بزرگسال، تشخيص و درمان مشکلات جنسي کودکان، زوج درمانگري رفتاري سيستمي، تشخيص و درمان اختلال هويت جنسي،  تشخيص، آموزش و درمان همجنس خواهي و تشخيص و درمان پارافيلياها شرکت کند، توصيه اکيد ما اين است که  در کارگاه اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و بدني شکل شرکت کرده باشد. فردي که اين کارگاه را نگذرانده باشد، و در کارگاه زوج درمانگري و پارافيلياها شرکت مي کند، به يک سري تکنينک ها آشنايي ندارد. ما از اين تکنيک هاي پايه اي که در کارگاه اضطراب مطرح کرده ايم، در اين کارگاه ها استفاده مي کنيم، آن وقت است که يک ناهماهنگي در کارگاه به وجود مي آيد. به اين دليل آن را به عنوان پيش نياز ضروري در نظر مي گيريم و متقاضيان کارگاه هاي من مطلع باشند و با علم و اطلاع به اين پيش نياز، کارگاه هايشان را تنظيم کنند و براي آن برنامه ريزي کنند.

۲) افرادي هستند که يک سري محدوديت هايي  (زماني و يا مالي) دارند و از طرفي خواهان شرکت در يک کارگاه (مثل زوج درمانگري رفتاري سيستمي و …) هستند، براي آنها چه پيشنهادي داريد؟

دکتر بشارت: توصيه ما اين است که این ثبت نام صورت نگیرد. اگر کسي قصد يادگيري اين رويکرد را دارد بهتر است در کارگاه اضطرابي شرکت کند. وقتي که افرادي، متقاضي يکي از دوره هاي ما هستند (مثلا پارافيلياها يا زوج درمانگري) آن اصول درماني را زماني ياد مي گيرند که در کارگاه اضطراب شرکت کرده باشند و ضمن اين که هم افرادي که در کارگاه اضطراب شرکت کرده باشند مي دانند و هم من به تجربه يافته ام که اگر کسي به دليل محدوديت هايي که دارد قصد دارد فقط در يک کارگاه شرکت کند من به او پيشنهاد مي کنم که که کارگاه اضطراب را انتخاب کند، زيرا اين کارگاه براي کاراموزان از بقيه کارگاه هاي من،  پربارتر و مفيد تر است و بهترين دست آوردها را براي وی خواهد داشت. اين کارگاه فقط پيش نياز نيست بلکه کارآمدي آن به دليل تکنيک هاي بنيادي آن خيلي بيشتر است. وقتي کسي هيچ کدام از کارگاه هاي من را شرکت نکند ضرري نکرده است، ولي اين را تاکيد مي کنم که اگر کسي کارگاه اضطراب را شرکت نکند ضرر کرده است. زيرا اختلالات اضطرابي، وسواسی و بدني شکل از شيوع زيادي برخوردارند و مراجعين از اين قبيل زيادند و متقاضيان به عنوان درمانگر اين رويکرد کمک هاي زيادي مي توانند به مراجعين خود کنند و تغييرات ملموسي را مي توانند در مراجعين خود احساس کنند.

۳) اثر بخشي اين رويکرد درماني در  اختلالات اضطرابي چقدر است؟

دکتر بشارت: اختلال هايي که در اين مجموعه قرار مي گيرند عمدتا از لحاظ پيچيدگي تشخيصي، اختلال هاي ساده و مشخصي هستند و از طرفي تکليف درمانگري که نوپاست در اين رويکرد درماني مشخص است. لذا اين کارگاه تکنيک هاي ساده و مشخصي در اختيار درمانگر قرار مي دهد و مي تواند تکنيک هاي فرا گرفته را روي مراجعين خود اجرا کند و تغييرات ملموسي را در آن ها احساس نمايد. اين دو عامل، “سادگي خود رويکرد” و “سادگي اين اختلال ها ” دست به دست هم مي دهند تا خيلي راحت، درمانگر از آن ها استفاده کند. در حوزه زوج درماني ما حد و مرز نداريم، زوجيني هستند که پيچيدگي خاص خودشان را دارند، کسي که در کارگاه زوج شرکت مي کند با اصول و فنوني آشنا مي شود که اجرا کردن آن اصول به سادگي اصول کارگاه درمان اختلال های اضطراب نیست، لازمه مسلط شدن و اجرا کردن آن فنون، اين است که فرد کارگاه پيش نياز يعني درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و بدني شکل را گذرانده باشد.

مثل اين که جمعيت کثيري از افراد از گوشي تلفن همراه استفاده مي کنند و غالب مردم از اين دستگاه براي صحبت و پيام استفاده مي کنند، اين تلفن ها کارايي هاي ديگري هم دارند که جنبه سرگرمي دارند و بسته به سيستم عاملشان پيچيدگي هاي خاص خودشان را خواهند داشت. درمان هاي اختلال هاي اضطرابي همان حکم يکي دو کارکرد اصلي تلفن همراه را دارد و فنوني که در کارگاه هاي ديگري مطرح مي شود در  واقع مثل کارکردهاي ديگر تلفن همراه نياز اکثريت مردم نیست و اگر تلفن دو کارکرد ساده را نداشته باشد خيلي از مردم معطّل مي مانند و توصيه جدي ما اين است که داوطلبان اگر به دليل محدوديت ها، فقط قصد شرکت در يک کارگاه را دارند کارگاه درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و بدني شکل را انتخاب کنند.

مصاحبه با يک نفر از  اعضاي شرکت کننده در کارگاه درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و بدني شکل دکتر بشارت

خانم غروي شما به عنوان فردي که دوره هاي دکتر بشارت را با کارگاه درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و بدني شکل شروع کرديد، نظرتان در مورد پيش نياز بودن اين کارگاه چيست؟

خانم غروي: در تقسيم بندي اختلالات رواني DSM1، تمامي اختلالات يک نوع واکنش به عوامل رواني اجتماعي و زيستي است ولي در ويرايش هاي بعدي DSM، اين اصطلاح  واکنش (reaction)حذف شد ولي بنظر مي آيد  همه بيماري ها يک نوع مکانيسم دفاعي محسوب مي شود (رويکرد پويشي- دکتر عابدين کلاس آسيب شناسي رواني). از ديدگاه روان کاوي واقعه اي دردناک، موجب اضطراب در ارگانيسم مي شود، براي کنترل اضطراب، ارگانيسم از مکانيسم دفاعي استفاده مي کند و براي رفع اين اختلال بعضي از روانکاوان با مکانيسم دفاعي برخورد مي کنند و بعضي ديگر با دور زدن مکانيسم دفاعي با اضطراب روبرو مي شوند، رفع اضطراب موجوديت اختلال را به خطر مي اندازد و در نتيجه بهبودي حاصل مي شود.

در رويکرد رفتاري- سيستمي، هدف اصلي از بين بردن اضطراب است. به نظر مي آيد در رويکرد رفتاري- سيستمي هدف درمان روانکاوي محقق مي شود چرا که با از بين بردن اضطراب لزومي به استفاده از مکانيسم دفاعي نيست. بنابراين، با فرض اين که همه بيماري ها مکانيسم دفاعي است با اجراي درست تکنيک هاي رويکرد رفتاري- سيستمي و با صرف هزينه و وقت کمتر به اهداف درمان روانکاوي دست مي يابيم.

با توجه به اين که رويکرد درماني دکتر بشارت، رويکرد رفتاري- سيستمي است و اين نوع درمان را در همه کارگاه هاي خود دنبال مي کنند، براي کساني که مشتاق يادگيري درمان اختلال هاي طبقه جنسي (تشخيص و درمان مشکلات جنسي بزرگسال، تشخيص و درمان مشکلات جنسي کودکان، زوج درمانگري رفتاري سيستمي، تشخيص و درمان اختلال هويت جنسي،  تشخيص و درمان همجنس خواهي و تشخيص و درمان پارافيليا) هستند، مسلط بودن در تکنيک هاي رفتاري- سيستمي اجتناب ناپذير است و حضور در کارگاه درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و بدني شکل، کمک شاياني به يادگيري درست درمان هاي ارايه شده در کارگاه هاي بعدي ايشان مي کند، چرا که کارآموز، مسلح به ابزار ابتدايي است و بهتر و بيشتر مي تواند به مصاف ديگر اختلالات که درکارگاه هاي ديگر مطرح مي شود، برود.

telegram-chanel
اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin

نظرات كاربران

 1. فهیمه گفت:

  با عرض سلام بسیار دیدگاه خوبی نسبت به اموزشها دارید موافقم یک تقاضا اقای دکتر اگر کسی امکان دسترسی به کارگاههای اموزشی شما را نداشته باشد چه جوری می تونه از تجربیات شما استفاده کند ایا اموزش مجازی ندارید ممنون و سپاسگذارم.

 2. فرشته رحیم اف گفت:

  باسلام

 3. مهناز گفت:

  سلام من خیلی منتظر بودم که کارگاه سکس تراپی دکتر بشارت رو شرکت کنم اما چون گفته بودن درمان رفتاری سیستمی پیش نیازه منتظر این کارگاهم ،چرا برگزار نمیکنید,پیشنهاد شما برای من چیه؟

 4. samira گفت:

  با سلام
  احتراما خواهشمند است در خصوص كارگاههاي cbt و ta و سكس تراپي اطلاع رساني بفرماييد.

 5. پردیس گفت:

  سلام ایا کارگاه رفتاری سیستمی اصطراب دکتر بشارت برای روانپزشکان مفید و یا پیش نیاز است.با توجه به علاقه من به شرکت در کارگاه زوج درمانی.

  • Admin1 گفت:

   سلام با توجه به اینکه کارگاه درمان سیستمی رفتاری اختلال های اضطرابی پیش نیاز الزامی برای کارگاه زوج درمانگری می باشد. پس قطعا برای شما مفید خواهد بود.

 6. قادری گفت:

  سلام
  یه خواهشی داشتم اگه میشه کارگاه ها رو برای آخر هفته ها(5 شنبه و جمعه بذاربن( اکثر کارگاه های شما وسط یا اول هفته س که افرادی که تهران نیستن و کارمند هستن بتونن تو این کارگاها شرکت کنن
  سپاس

 7. ناهید گفت:

  با سلام هزینه این دوره اعلام نشده است لطف می کنید

 8. nasrin گفت:

  باسلام،تقاضادارم ، محبت کنید تدبیری برای افرادی که نمیتوانند حضوری درکارگاه ها شرکت کنند ،راهی را داشته باشین اگه امکان داره مجازی یا cd کارگاه ها راعرضه کنید افراد ی که محروم ازحضوری هستن بتوانند بهره ببرن.ممنون

  • ادمین1 گفت:

   سلام. نهایت تلاش خودمون رو میکنیم تا بتونیم شرایط مناسبی رو براتون فراهم کنید. در حال حاضر موسسه مدت با در نظر گرفتن اقامت رایگان تلاش کرده شرایط مناسب برای شرکت کنندگان از شهرهای مختلف را فراهم کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *