16 نوامبر , 2014

كارگاه يك روزه  مداخله در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی با تدريس دكتر مجيد محمود علیلو به پايان رسيد.

این کارگاه با حضور تعدادي از متخصصین حوزه روانشناسی، مشاوره و پزشكي در تاریخ 23 آبان به مدت 8 ساعت آموزشی برگزار شد.

بي وفايي و خيانت به همسر در نگاه اول پديده اي فردي به نظر ميرسـد؛ امـا بـا توجـه بـه عواقب ناگوار و پيامدهاي سوء آن كه نهاد خانواده و تربيت فرزندان و نيز سلامت و امنيت جامعه را دچار اختلال و آشفتگي مي كند، بايد اين معضل را از آسيب هاي اجتماعي پنهـان و بسيار جدي به شمار آوريم. نداشتن آمار دقيق در كشور ما بـه منزلـة نبـود ايـن معـضل و مشكل اجتماعي نيست؛ بلكه بي توجهي مـا بـه ايـن آسـيب اجتمـاعي را نـشان مـي دهـد. همچنين، درج مطالب زيادي در جرايد، آمار تمـاس هـا بـا صـداي مـشاور، افـزايش آمـار مراجعان درگير با بي وفايي زناشويي به دادگاه هاي خانواده و مراكز مشاوره، افزايش تعـداد فيلم ها و سريال ها با موضوع بي وفايي زناشويي و همچنين، دانستن ايـن موضـوع بـه مثابـه يكي از دلايل اصلي طلاق ها و قتل هاي خانوادگي و ناموسي، مبين اين واقعيت تلـخ اسـت كه اين معضل اجتماعي به صورت پنهان در جامعة ما رواج دارد.

بي وفايي و روابط خارج از ازدواج (خيانت)، ارتباط با فردي غير از همـسر اسـت. هـر نوع پنهانكاري از همسر دربارة روابط خارج از ازدواج، نوعي بي وفايي تلقي مي شود . افراد درك خاصي از معني خيانت زناشويي دارند . براي عدهاي داشتن رابطـة جنـسي خـارج از ازدواج، خيانت محسوب مي شود و براي عدهاي ديگر، داشتن رابطة عـاطفي بـدون رابطـة جنسي. در ميان مردان، رابطة جنسي همسرشان در خيانت بسيار مهم تـر تلقـي مـي شـود و برايشان دردناك است؛ اما در زنان خيانت عاطفي، هم آسيب شديدي بـه رابطـة زناشـويي آنها وارد مي كند و هم برايشان گذشت ناپذير است.

هدف اصلي اين کارگاه، آشنايي کارآموزان با اصول، مفاهيم و راه کارهاي عملی مداخله در خیانت های زناشویی است. این دسته از اختلال ها، گستره وسیعی از اختلال های روانشناختی محسوب می شوند که هر کدام به نحوی سلامت روانی و کل زندگی زوجین و فرزندان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. خلاء راه کارهای رواندرمانی موثر باعث شده است که این مشکلات بار سنگینی بر سیستم بهداشت و درمان خانواده و به تبع آن جامعه تحمیل کنند؛ اقداماتی که در عین حال هیچ کمکی به حل مشکلات آنها نخواهد کرد. در این کارگاه سعی شد که رویکردی کارآمد و ساده برای دست اندرکاران خدمات درمانی آموزش داده شود.

در پايان دوره، شركت كنندگان رضايتمندي خود از كيفيت برگزاري كارگاه از طريق فرم هاي نظرسنجي اعلام نموده و علاقمندي خود را جهت شركت در ديگر دوره هاي موسسه اعلام نمودند.

جهت دريافت اطلاعات ديگر دوره ها، به لينك سيلابس دوره هاي در حال ثبت نام مراجعه نماييد.

[foogallery id=”1626″]

telegram-chanel
اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *