۲۵ آبان , ۱۳۹۳

کارگاه یک روزه  مداخله در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی با تدریس دکتر مجید محمود علیلو به پایان رسید.

این کارگاه با حضور تعدادی از متخصصین حوزه روانشناسی، مشاوره و پزشکی در تاریخ ۲۳ آبان به مدت ۸ ساعت آموزشی برگزار شد.

بی وفایی و خیانت به همسر در نگاه اول پدیده ای فردی به نظر میرسـد؛ امـا بـا توجـه بـه عواقب ناگوار و پیامدهای سوء آن که نهاد خانواده و تربیت فرزندان و نیز سلامت و امنیت جامعه را دچار اختلال و آشفتگی می کند، باید این معضل را از آسیب های اجتماعی پنهـان و بسیار جدی به شمار آوریم. نداشتن آمار دقیق در کشور ما بـه منزلـه نبـود ایـن معـضل و مشکل اجتماعی نیست؛ بلکه بی توجهی مـا بـه ایـن آسـیب اجتمـاعی را نـشان مـی دهـد. همچنین، درج مطالب زیادی در جراید، آمار تمـاس هـا بـا صـدای مـشاور، افـزایش آمـار مراجعان درگیر با بی وفایی زناشویی به دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره، افزایش تعـداد فیلم ها و سریال ها با موضوع بی وفایی زناشویی و همچنین، دانستن ایـن موضـوع بـه مثابـه یکی از دلایل اصلی طلاق ها و قتل های خانوادگی و ناموسی، مبین این واقعیت تلـخ اسـت که این معضل اجتماعی به صورت پنهان در جامعه ما رواج دارد.

بی وفایی و روابط خارج از ازدواج (خیانت)، ارتباط با فردی غیر از همـسر اسـت. هـر نوع پنهانکاری از همسر درباره روابط خارج از ازدواج، نوعی بی وفایی تلقی می شود . افراد درک خاصی از معنی خیانت زناشویی دارند . برای عدهای داشتن رابطـه جنـسی خـارج از ازدواج، خیانت محسوب می شود و برای عدهای دیگر، داشتن رابطه عـاطفی بـدون رابطـه جنسی. در میان مردان، رابطه جنسی همسرشان در خیانت بسیار مهم تـر تلقـی مـی شـود و برایشان دردناک است؛ اما در زنان خیانت عاطفی، هم آسیب شدیدی بـه رابطـه زناشـویی آنها وارد می کند و هم برایشان گذشت ناپذیر است.

هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و راه کارهای عملی مداخله در خیانت های زناشویی است. این دسته از اختلال ها، گستره وسیعی از اختلال های روانشناختی محسوب می شوند که هر کدام به نحوی سلامت روانی و کل زندگی زوجین و فرزندان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. خلاء راه کارهای رواندرمانی موثر باعث شده است که این مشکلات بار سنگینی بر سیستم بهداشت و درمان خانواده و به تبع آن جامعه تحمیل کنند؛ اقداماتی که در عین حال هیچ کمکی به حل مشکلات آنها نخواهد کرد. در این کارگاه سعی شد که رویکردی کارآمد و ساده برای دست اندرکاران خدمات درمانی آموزش داده شود.

در پایان دوره، شرکت کنندگان رضایتمندی خود از کیفیت برگزاری کارگاه از طریق فرم های نظرسنجی اعلام نموده و علاقمندی خود را جهت شرکت در دیگر دوره های موسسه اعلام نمودند.

جهت دریافت اطلاعات دیگر دوره ها، به لینک سیلابس دوره های در حال ثبت نام مراجعه نمایید.

telegram-chanel
اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *