مخاطبروانشناس و مشاور، روانپزشک و پزشک
تاریخ دورهجمعه (21 آذر) برگزار شد.
طول دوره12ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر مسعود جان بزرگی (دانشیار و عضو هیات علمی)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه200000تومان
مقدمه

درمان‌گري شناختي ـ رفتاري (Cognitive Behavior Therapy) يكي از الگو‌هاي روان‌ درمان‌گري است كه امروزه وسيع‌ترين حجم تحقيقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و ديگران 2006).در ايران نيز يك بررسي اجمالي از پايگاه‌هايي كه تحقيقات داخلي را به چاپ مي‌رسانند نشان مي‌دهد اين روي آورد درماني بيش از هر روشي مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته و حدود 300 مقاله و پايان‌نامه در اين زمينه انتشار يافته است (جان‌بزرگي، 1388). برخي اين تحول را به قابليت انطباق و سازش‌پذيري آن با طيف وسيعي از اختلال‌‌ها و مشكلات روان‌شناختي نسبت مي‌دهند (بك، 1997، سالكوزكي، 1996)اين شيوة مداخله «روشي است فعال (Active)، مستقيم (Directive)، داراي محدوديت زماني در اجرا (Time-limited) و ساخت‌يافته»  برای درمان اختلالات روانشناختی و یا پیشگیری از آنها. به همین دلیل یادهی آنها به متخصصانی که داوطلب استفاده از آن هستند می تواند به گسترش دانش حرفه ای کمک کند و دامنه استفاده از این روشها را گسترش می دهد.

برنامه زمانی جمعه
9:00-7:30مقدمات طرحواره درمانگری و اصول آن
9:15-9:00پذيرايي
10:45-9:15فرمول بندی و تحلیل علمی
11:00-10:45پذيرايي
12:30-11:00تغییر ادراکی و فنون مربوط
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30تغییر هیجانی و متعادل سازی روان بنه ها و تهیه نقشه روان بنه های منفی
15:15-15:00پذیرایی
17:45-15:15فنون تغییر رویه های روان بنه ای (باز والد گری و نامه نگاری)
18:00-17:45پذيرايي
20:00-18:00فنون تغییر رفتاری و حل مسئله

پیش نیاز این دوره، CBT مقدماتی می باشد.