مخاطبروانشناس و مشاور، روانپزشک و پزشک
تاریخ دورهجمعه (۲۱ آذر) برگزار شد.
طول دوره۱۲ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر مسعود جان بزرگی (دانشیار و عضو هیات علمی)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۲۰۰۰۰۰تومان
مقدمه

درمان‌گری شناختی ـ رفتاری (Cognitive Behavior Therapy) یکی از الگو‌های روان‌ درمان‌گری است که امروزه وسیع‌ترین حجم تحقیقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و دیگران ۲۰۰۶).در ایران نیز یک بررسی اجمالی از پایگاه‌هایی که تحقیقات داخلی را به چاپ می‌رسانند نشان می‌دهد این روی آورد درمانی بیش از هر روشی مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته و حدود ۳۰۰ مقاله و پایان‌نامه در این زمینه انتشار یافته است (جان‌بزرگی، ۱۳۸۸). برخی این تحول را به قابلیت انطباق و سازش‌پذیری آن با طیف وسیعی از اختلال‌‌ها و مشکلات روان‌شناختی نسبت می‌دهند (بک، ۱۹۹۷، سالکوزکی، ۱۹۹۶)این شیوه مداخله «روشی است فعال (Active)، مستقیم (Directive)، دارای محدودیت زمانی در اجرا (Time-limited) و ساخت‌یافته»  برای درمان اختلالات روانشناختی و یا پیشگیری از آنها. به همین دلیل یادهی آنها به متخصصانی که داوطلب استفاده از آن هستند می تواند به گسترش دانش حرفه ای کمک کند و دامنه استفاده از این روشها را گسترش می دهد.

برنامه زمانی جمعه
۹:۰۰-۷:۳۰مقدمات طرحواره درمانگری و اصول آن
۹:۱۵-۹:۰۰پذیرایی
۱۰:۴۵-۹:۱۵فرمول بندی و تحلیل علمی
۱۱:۰۰-۱۰:۴۵پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۱:۰۰تغییر ادراکی و فنون مربوط
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰تغییر هیجانی و متعادل سازی روان بنه ها و تهیه نقشه روان بنه های منفی
۱۵:۱۵-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۴۵-۱۵:۱۵فنون تغییر رویه های روان بنه ای (باز والد گری و نامه نگاری)
۱۸:۰۰-۱۷:۴۵پذیرایی
۲۰:۰۰-۱۸:۰۰فنون تغییر رفتاری و حل مسئله

پیش نیاز این دوره، CBT مقدماتی می باشد.