موسسه آموزش عالی مدت

اضظراب هیجانی است که با احساس تنش، افکار نگران و تغییرات فیزیکی مانند افزایش فشارخون مشخص می شود. افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی معمولا در محدوده زمانی معین افکار و نگرانی های غیر ارادی و اتوماتیکی را به صورت مکرر دارند. آنها ممکن است از موقعیت های خاصی که باعث نگرانی و اضطراب می شود، اجتناب کنند. آن ها همچنین ممکن است علائم فیزیکی مانند عرق کردن، لرزش، سرگیجه و یا افزایش تپش قلب داشته باشند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

تحقیقات مرتبط با اضطراب 

اضطراب و ناراحتی افراد در سال روز وقایع آسیب زا  افزایش می یابد.

تاریخ های سالروز وقایع آسیب زا می تواند افکار و احساسات مرتبط با آن رویداد واقعی را مجدد زنده کند، و بازماندگان ممکن است اوج اضطراب و افسردگی را تجربه کنند.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟

اختلالات اضطرابی و درمان مؤثر مرتبط

روانشناسان می توانند به افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و دیگر مشکلات اضطرابی کمک کنند تا بهبود یابند.