1 ژانویه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره کاربرد (MMPI) در مداخلات مربوط به زوجين در تاریخ 9 دی ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب