29 دسامبر , 2014
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان/ اخبار مدت

اختلال وسواس اجباری (OCD : Obsessive Compulsive Disorder) ويژگي اصلي اختلال وسواس بي اختياري OCD وجود وسواس هاي فكري يا عملي يا هر دو آنهاست تشخيص OCD به ظاهر كاري آسان و ساده به نظر مي آيد. با اين حال،تشخيص OCD ممكن است كار چالش انگيز و سختي باشد، زيرا بعضي از ويژگي هاي آن با ويژگي هاي ديگر اختلال ها […]

ادامه مطلب