موسسه آموزش عالی مدت
11 ژانویه , 2023
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

ششمین دوره درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی در تاریخ 8 دی الی 9 دی ماه ۱۴۰۱ به مدت 16 ساعت توسط خانم دکتر اعظم نوفرستی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب