22 دسامبر , 2018
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

دهمین دوره کارگاه آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی mindfulness در تاریخ 30 آذر ماه ۱۳۹۷ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6966″]

ادامه مطلب
6 دسامبر , 2018
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

کارگاه رایگان تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی در تاریخ 14 آذر ماه ۱۳۹۷ به مدت 4 ساعت توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6891″]

ادامه مطلب
27 اکتبر , 2018
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

یازدهمین دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ 3 الی 5 آبان ماه ۱۳۹۷ توسط اقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6802″]

ادامه مطلب
20 اکتبر , 2018
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

نهمین دوره کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در تاریخ 26 و 27 مهر ماه ۱۳۹۷ توسط اقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6790″]

ادامه مطلب
18 اکتبر , 2018
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

کارگاه مدیریت خشم در کودکان در تاریخ 26 مهر ماه ۱۳۹۷ به مدت 8 ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6781″]

ادامه مطلب
29 سپتامبر , 2018
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

هفتمین دوره کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان در تاریخ 5 و 6 مهر ماه ۱۳۹۷ به مدت 16 ساعت توسط آقای دکتر آرش رمضانی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6735″]

ادامه مطلب
27 سپتامبر , 2018
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

 کارگاه پیشگیری از آسیب های طلاق در کودکان در تاریخ 3 الی 5 شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت ۱8 ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6724″]

ادامه مطلب