26 جولای , 2015
دسته بندی: اخبار مدت/ علمی پژوهشی

فراخوان جذب مراکز همکار موسسه آموزش عالی روان شناسی کاربردی «مدت» – 1 الی 31 مرداد 1394 موسسه آموزش عالی «مدت» با توجه به نیازها و درخواست های متعدد متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی و نیز مراکز برگزار کننده دوره های آموزشی در نظر دارد تعدادی از مراکز واجد شرایط را در تهران و شهرستان ها به عنوان مراکز […]

ادامه مطلب