۲۹ دی , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

چهارمین دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران) در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۰ دی , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

بیست و چهارمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) در تاریخ ۱۷ دی ماه  ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲ آذر , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

چهارمین دوره تفسیر نقاشی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲ آذر , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره روش ها و فنون درمان فراشناختی (MCT) در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۲ آبان , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

نوزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسی نیمرخ زوجین در تاریخ ۱۹ الی ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱ آبان , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

هشتمین دوره ۴۰ ساعته  سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر محمد علی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۴ مهر , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره هوش هیجانی (EQ) در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت توسط آقای دکتر مهرداد دشتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب