1 ژانویه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی در تاریخ 10 دی ماه 1400 به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
18 دسامبر , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولين دوره مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمان در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰ به مدت 6 ساعت توسط آقای دکتر محمد ربیعی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
28 نوامبر , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

چهارمين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان در تاریخ 4 آذر ماه ۱۴۰۰ توسط خانم دکتر سارا گودرزی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
23 نوامبر , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

چهارمين دوره تفسیر نقاشی در تاریخ 29 و 30 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
23 نوامبر , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره روش ها و فنون درمان فراشناختي (MCT) در تاریخ 27 و 28 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر سعيد مليحي الذاکريني در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
13 نوامبر , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

نوزدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين در تاریخ 19 الي 21 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت 24 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
31 اکتبر , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره جامع خانواده درمانی در تاریخ 9 آبان ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر عليرضا بوستاني پور در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب