1 ژانویه , 2022
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی در تاریخ 10 دی ماه 1400 به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب