12 دسامبر , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) در تاریخ 18 و 19 آذر ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب