10 اکتبر , 2016
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

این دوره از تاریخ 21 تیر ۱۳۹5 آغاز و در تاریخ 19 مهر ۱۳۹۵ به پایان رسید. دوره روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ با حضور جمعی از متخصصین روانشناسی و مشاوره توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. دوره جامع رفتاردرمانی شناختی با هدف مهارت آموزی بر اساس تازه ترین یافته ها در […]

ادامه مطلب