16 می , 2020
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

سومین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان در تاریخ 10 الی ۲6 ارديبهشت ماه ۱۳۹9 به مدت ۳۰ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب