23 دسامبر , 2014
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

موسسه آموزش عالي مدت، تنها موسسه آموزش عالي روانشناسي كاربردي كشور، اقدام به برگزاري کارگاه آموزشي 2 روزه ي درمان شناختی رفتاری، ويژه روانشناسان و مشاوران، نمود. از مزاياي شركت در اين دوره، ارائه مدرك مورد تاييد وزارت علوم و همچنین اعطاي امتياز باز آموزی برای اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و اعطاي گواهی شرکت در دوره آموزشی برای […]

ادامه مطلب