۲۵ آبان , ۱۳۹۳
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

کارگاه یک روزه  مداخله در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی با تدریس دکتر مجید محمود علیلو به پایان رسید. این کارگاه با حضور تعدادی از متخصصین حوزه روانشناسی، مشاوره و پزشکی در تاریخ ۲۳ آبان به مدت ۸ ساعت آموزشی برگزار شد. بی وفایی و خیانت به همسر در نگاه اول پدیده ای فردی به نظر میرسـد؛ امـا بـا توجـه بـه […]

ادامه مطلب