موسسه آموزش عالی مدت
16 نوامبر , 2014
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

كارگاه يك روزه  مداخله در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی با تدريس دكتر مجيد محمود علیلو به پايان رسيد. این کارگاه با حضور تعدادي از متخصصین حوزه روانشناسی، مشاوره و پزشكي در تاریخ 23 آبان به مدت 8 ساعت آموزشی برگزار شد. بي وفايي و خيانت به همسر در نگاه اول پديده اي فردي به نظر ميرسـد؛ امـا بـا توجـه بـه […]

ادامه مطلب