22 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری در تاریخ 31 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

هفتمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر در تاریخ 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره تخصصي-کاربردي تربيت مشاور مدرسه در تاریخ 12 ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط گروه استادان در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

پنجمين دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی در تاریخ 9 و 10 ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۲ ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

سی و دومین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۳۹۹/09/17 الی 1400/01/30 روزهاي دوشنبه ساعت 14 الی 20 توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

بیست و سومین دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ 2 الی 4 ارديبهشت ماه 1400 به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
10 آوریل , 2021
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

ششمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس در تاریخ 19 و 20 فروردين ماه 1400 به مدت 12 ساعت توسط خانم دکتر لادن فتي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب