موسسه آموزش عالی مدت
1 دسامبر , 2014
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان
روانشناسي

همه ما این تجربه را داشته ایم که ایده ای درخشان را پر از انرژی و شور و شوق شروع کنیم اما در جایی در طول مسیر، این انرژی از بین رفته و ما در دستیابی به هدف ناکام مانده ایم. به پایان رساندن یک کار مزایای زیادی دارد.مانند: 1. وقتی که شما همیشه وظایفتان را تا آخر درست انجام […]

ادامه مطلب