1 آگوست , 2020
دسته بندی: اخبار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مدت

هفدهمين دوره کارگاه آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی mindfulness در تاریخ 9 مرداد ماه ۱۳۹9 به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب