مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره پنجشنبه و جمعه ( کارگاه  در تاریخ 21،  22 خرداد  1394 برگزار خواهد شد) پایان مهلت ثبت نام: 94/03/05
طول دوره16 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر حمید یعقوبی ( استادیار دانشگاه شاهد, مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم, رئیس انجمن علمی روانشناسي باليني ایران )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه280000 تومان
برنامه زمانیپنجشنبه و جمعه   (16 ساعت)
(ساعت 9:00 الی 17:00)اجرا, نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI_2تست ام ام پی آی یک آزمون و تست بررسی تشخیص شخصیت است در این آزمون 11مقیاس از ویژیگی های شخصیتی آزمودنی را مورد بررسی قرار می دهد .مقیاس های این آزمون به دو دسته مقیاس های روایی و مقیاس های بالینی تقسیم بندی می شود

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.