۶ شهریور , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دوازدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری در تاریخ ۳ الی ۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۶ شهریور , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۶ ساعت توسط خانم دکتر مهرنوش اثباتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۶ شهریور , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

بیست و چهارمین دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۰ مرداد , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

اولین دوره درمان اختلالات یادگیری کودکان در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر داود هزاره ای در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ مرداد , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

سی و ششمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۸  الی ۱۶:۲۰ توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۹ مرداد , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی در تاریخ ۷ و ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۲ ساعت توسط خانم دکتر نازنین هنرپروران در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۹ مرداد , ۱۴۰۰
دسته بندی: اخبار عمومی ویژه روانشناسان

دومین دوره مقاله نویسی در تاریخ ۵ و ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر اسماعیل سعدی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب