25 دسامبر , 2014

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ 93/08/20 برگزار خواهد شد و پژوهشگران محترم می توانند پژوهش های خود را در هر یک از محورهای ذیل و با در نظر گرفتن تاریخ های مهم به سایت سامانه کنفرانس  http://epsconf.ir  ارسال نمایند.

محورهای کنفرانس

الف: علوم تربیتی

1-تعليم و تربيت اسلامي

2-برنامه ریزی آموزشی

3-آموزش در پرورش ابتدای

4-آموزش پیش دبستانی

5-تکنولوژی آموزشی

6-برنامه ریزی درسی

7-تحقیقات آموزشی

8-مديريت آموزشي

9- آموزش الكترونيك

10-اخلاق اسلامي

ب:  علوم روانشناسی

1-روانشاسی بالینی

2-روانشناسی تربیتی

3-روانشناسی شخصیت

4-روانشناسی صنعتی و سازمانی

5-روانشناسی عمومی

6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)

7-فلسفه تعلیم و تربیت

8-برنامه ریزی درسی

9-روانشناسی سلامت

10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنای

پ: علوم اجتماعی و فرهنگي

1-پژوهش علوم اجتماعی

2-علوم ارتباطات اجتماعی

3-مطالعات زنان و خانواده

4-مردم شناسی

5-جامعه شناسی

6-جمعیت شناسی

7-مددكاري اجتماعي

8-برنامه ريزي رفاه اجتماعي

9- مطالعات راهبردي فرهنگ

10-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي

 

ت: محور ويژه

1- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیريت جهادي

2- علوم تربیتی و توسعه پايدار

3- علوم روانشناسی و توسعه پايدار

4- علوم اجتماعی و فرهنگي و توسعه پايدار

5-ساير مباحث مرتبط

تاریخ های مهم این کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات:

93/07/05

اعلام نتایج داوری مقالات:

حداکثر 10 روز پس از ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال هزینه ها:

93/07/15

مهلت ثبت نام در کارگاه های آموزشی مجازی:

93/07/20

تاریخ شروع و پایان کنفرانس:

93/08/20

تاریخ ارسال بسته های پستی شرکت کنندگان:

93/08/20 لغایت 93/08/30

منبع: www.epsconf.ir

telegram-chanel
اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

متأسفانه امکان نظردهی در حال حاضر وجود ندارد!!!