موسسه آموزش عالی مدت

این کارگاه با Case Presentation برگزار مي شود:

مخاطبروانشناس، و مشاور
طول دوره16ساعت (دو روزه)
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه240000تومان
محتوا/هدف

هدف اصلي کارگاه آموزشي “مشاورة ازدواج” آشنايي کارآموزان با اصول علمي مشاورة ازدواج استִ مشخصه هاي دختر و پسر، تمايلات و نيازهاي زنانه و مردانه، معيارهاي انتخاب همسر و راه کارهاي مواجهة موثر با موانع ازدواج و مشکلات سازگاري پس از ازدواج از جمله موضوعات  مورد بحث در اين کارگاه خواهند بودִدر اين کارگاه، اصول و مفاهيم مشاوره ازدواج ضمن پرزنت جلسات مشاوره، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.

 

برنامه زمانیسیلابس دوره و تاریخ دقیق آن در دست اقدام است و برای اطلاعات بیشتر در مورد جزییات سیلابس و تاریخ برگزاری این دوره، می توانید کد RSCM و ایمیل خود را به شماره 100042920 پیامک کنید.