این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود:

مخاطبروانشناس، و مشاور
طول دوره۱۶ساعت (دو روزه)
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۲۴۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی کارگاه آموزشی “مشاوره ازدواج” آشنایی کارآموزان با اصول علمی مشاوره ازدواج استִ مشخصه های دختر و پسر، تمایلات و نیازهای زنانه و مردانه، معیارهای انتخاب همسر و راه کارهای مواجهه موثر با موانع ازدواج و مشکلات سازگاری پس از ازدواج از جمله موضوعات  مورد بحث در این کارگاه خواهند بودִدر این کارگاه، اصول و مفاهیم مشاوره ازدواج ضمن پرزنت جلسات مشاوره، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.

 

برنامه زمانیسیلابس دوره و تاریخ دقیق آن در دست اقدام است و برای اطلاعات بیشتر در مورد جزییات سیلابس و تاریخ برگزاری این دوره، می توانید کد RSCM و ایمیل خود را به شماره ۱۰۰۰۴۲۹۲۰ پیامک کنید.