مخاطبروانشناس و مشاور
تاریخ دورهجمعه  به مورخه (۹۳/۰۵/۱۷ ) و ( ۹۳/۰۵/۲۴)
طول دوره۱۶ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر مسعود جان بزرگی
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و همچنین برای اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گواهی دارای امتیاز باز آموزی و برای غیر اعضا با حداقل مدرک کارشناسی روانشناسی و مشاوره، گواهی شرکت در دوره آموزشی  اعطا خواهد شد. (برای صدور امتیاز بازآموزی سازمان نظام، ارائه کارت عضویت در سازمان نظام الزامی می باشد)
هزینه کارگاه۲۳۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

درمان‌گری شناختی ـ رفتاری (Cognitive Behavior Therapy) یکی از الگو‌های روان‌ درمان‌گری است که امروزه وسیع‌ترین حجم تحقیقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و دیگران ۲۰۰۶).در ایران نیز یک بررسی اجمالی از پایگاه‌هایی که تحقیقات داخلی را به چاپ می‌رسانند نشان می‌دهد این روی آورد درمانی بیش از هر روشی مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته و حدود ۳۰۰ مقاله و پایان‌نامه در این زمینه انتشار یافته است (جان‌بزرگی، ۱۳۸۸). برخی این تحول را به قابلیت انطباق و سازش‌پذیری آن با طیف وسیعی از اختلال‌‌ها و مشکلات روان‌شناختی نسبت می‌دهند (بک، ۱۹۹۷، سالکوزکی، ۱۹۹۶)این شیوه مداخله «روشی است فعال (Active)، مستقیم (Directive)، دارای محدودیت زمانی در اجرا (Tim-limited) و ساخت‌یافته»  برای درمان اختلالات روانشناختی و یا پیشگیری از آنها. به همین دلیل یادهی آنها به متخصصانی که داوطلب استفاده از آن هستند می تواند به گسترش دانش حرفه ای کمک کند و دامنه استفاده از این روشها را گسترش می دهد.

برنامه زمانیجمعه (۹۳/۰۵/۱۷)
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰تعیین کارگروه ها، مقدمه ، فنون رابطه درمان گرانه ، اهمیت فکر  ( جلسه اول)
۱۵:۱۵-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۶:۴۵-۱۵:۱۵ تعامل فکر ، هیجان و عمل، بررسی و ارتقاء انگیزش مراجع، تعریف مشکل مراجع ( هماهنگ سازی مفهومی )، آموزش مدل ABC ( جلسه دوم )، تشخیص انواع افکار، ملاک های فکر غیرمنطقی ( جلسه سوم )
۱۷:۰۰-۱۶:۴۵پذیرایی
۱۸:۳۰-۱۷:۰۰علل شکل گیری و ماندگاری افکار غیرمنطقی ( نیازهای اساسی ) لایه های افکار غیرمنطقی و نحوه شکل گیری افکار خودکار ، قواعد ، فرض ها و روان بنه ها ( جلسه چهارم )، رابطه مشکل مراجع با افکار و خودگویی ها ( جلسه پنجم )
۱۸:۴۵-۱۸:۳۰پذیرایی
۲۰:۱۵-۱۸:۴۵آموزش شناخت و مهارخودگویی، خودگویی ها چرا و چگونه به راه می افتند ؟، مدل رابطه فکر ، هیجان و رفتار و شکل گیری اختلال ، فرمول بندی ( جلسه ششم )، – تحلیل و شناخت افکار : تحلیل عمودی ، رو به پایین و تحلیل رو به بالا ( جلسه هفتم )
برنامه زمانیجمعه (۹۳/۰۵/۲۴)
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰طبقه بندی افکار و تهیه نقشه ذهن ( جلسه هشتم )، آموزش شیوه های مقابله شناختی با برانگیختگی و استرس: مخالفت ورزی با منطق متناسب ( جلسه نهم )
۱۵:۱۵-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۶:۴۵-۱۵:۱۵مهارت آزمونگری افکار ( انواع مهارتهای تحلیل ، شکستن اولیه افکار ) ( جلسه دهم و یازدهم )، مهارت آزمونگری افکار ( شیوه تحلیل فکر ، کشف کلمات ویروسی ، تهیه مخالف ورز ، تحلیل منطقی افکار ) ( جلسه دوازدهم و سیزدهم )
۱۷:۰۰-۱۶:۴۵پذیرایی
۱۸:۳۰-۱۷:۰۰تغییر افکار ( تهیه افکار جایگزین ، تمرین تکلیف گرایشهای مربوط به اشتغال ذهنی ، تغییر قضاوت و تغییر ساختار کلام ) ( جلسه چهاردهم و پانزدهم )
۱۸:۴۵-۱۸:۳۰پذیرایی
۲۰:۱۵-۱۸:۴۵ جمع بندی، پرسش و پاسخ و آزمون شفاهی، کتبی و عملی

برای ثبت نام ، اینجا کلیک کنید.