موسسه آموزش عالی مدت

مخاطبروانشناس و مشاور
تاریخ دورهجمعه  به مورخه (93/05/17 ) و ( 93/05/24)
طول دوره16ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر مسعود جان بزرگی
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و همچنین برای اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گواهی دارای امتیاز باز آموزی و برای غیر اعضا با حداقل مدرک کارشناسی روانشناسی و مشاوره، گواهی شرکت در دوره آموزشی  اعطا خواهد شد. (برای صدور امتیاز بازآموزی سازمان نظام، ارائه کارت عضویت در سازمان نظام الزامی می باشد)
هزینه کارگاه230000تومان
محتوا/هدف

درمان‌گري شناختي ـ رفتاري (Cognitive Behavior Therapy) يكي از الگو‌هاي روان‌ درمان‌گري است كه امروزه وسيع‌ترين حجم تحقيقات را به خود اختصاص داده است (باتلر و ديگران 2006).در ايران نيز يك بررسي اجمالي از پايگاه‌هايي كه تحقيقات داخلي را به چاپ مي‌رسانند نشان مي‌دهد اين روي آورد درماني بيش از هر روشي مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته و حدود 300 مقاله و پايان‌نامه در اين زمينه انتشار يافته است (جان‌بزرگي، 1388). برخي اين تحول را به قابليت انطباق و سازش‌پذيري آن با طيف وسيعي از اختلال‌‌ها و مشكلات روان‌شناختي نسبت مي‌دهند (بك، 1997، سالكوزكي، 1996)اين شيوة مداخله «روشي است فعال (Active)، مستقيم (Directive)، داراي محدوديت زماني در اجرا (Tim-limited) و ساخت‌يافته»  برای درمان اختلالات روانشناختی و یا پیشگیری از آنها. به همین دلیل یادهی آنها به متخصصانی که داوطلب استفاده از آن هستند می تواند به گسترش دانش حرفه ای کمک کند و دامنه استفاده از این روشها را گسترش می دهد.

برنامه زمانیجمعه (93/05/17)
15:00-13:30تعیین کارگروه ها، مقدمه ، فنون رابطه درمان گرانه ، اهميت فکر  ( جلسه اول)
15:15-15:00پذيرايي
16:45-15:15 تعامل فکر ، هيجان و عمل، بررسي و ارتقاء انگيزش مراجع، تعريف مشکل مراجع ( هماهنگ سازي مفهومي )، آموزش مدل ABC ( جلسه دوم )، تشخيص انواع افکار، ملاک هاي فکر غيرمنطقي ( جلسه سوم )
17:00-16:45پذیرایی
18:30-17:00علل شکل گيري و ماندگاري افکار غيرمنطقي ( نيازهاي اساسي ) لايه هاي افکار غيرمنطقي و نحوه شکل گيري افکار خودکار ، قواعد ، فرض ها و روان بنه ها ( جلسه چهارم )، رابطه مشکل مراجع با افکار و خودگويي ها ( جلسه پنجم )
18:45-18:30پذيرايي
20:15-18:45آموزش شناخت و مهارخودگويي، خودگويي ها چرا و چگونه به راه مي افتند ؟، مدل رابطه فکر ، هيجان و رفتار و شکل گيري اختلال ، فرمول بندي ( جلسه ششم )، – تحليل و شناخت افکار : تحليل عمودي ، رو به پايين و تحليل رو به بالا ( جلسه هفتم )
برنامه زمانیجمعه (93/05/24)
15:00-13:30طبقه بندي افکار و تهيه نقشه ذهن ( جلسه هشتم )، آموزش شيوه هاي مقابله شناختی با برانگيختگي و استرس: مخالفت ورزی با منطق متناسب ( جلسه نهم )
15:15-15:00پذيرايي
16:45-15:15مهارت آزمونگري افکار ( انواع مهارتهای تحلیل ، شکستن اوليه افکار ) ( جلسه دهم و يازدهم )، مهارت آزمونگري افکار ( شيوه تحليل فکر ، کشف کلمات ويروسي ، تهيه مخالف ورز ، تحليل منطقي افکار ) ( جلسه دوازدهم و سيزدهم )
17:00-16:45پذیرایی
18:30-17:00تغيير افکار ( تهيه افکار جايگزين ، تمرين تکليف گرايشهاي مربوط به اشتغال ذهني ، تغيير قضاوت و تغيير ساختار کلام ) ( جلسه چهاردهم و پانزدهم )
18:45-18:30پذيرايي
20:15-18:45 جمع بندی، پرسش و پاسخ و آزمون شفاهی، کتبی و عملی

برای ثبت نام ، اینجا کلیک کنید.