موسسه آموزش عالی مدت

 

مخاطبعموم جامعه
تاریخ دوره جمعه 6 تیر 1393
طول دوره5 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر رضا ناظری
هزینه کارگاه50000تومان
محتوا/هدف

هدف اصلي كارگاه “خوشبختی چیست”، آشنايي كارآموزان با مفهوم درست خوشبختی و راه‌كارهاي رسیدن به احساس خوشبختی است. خوشبختی و دست آوردهای تحقیقاتی دانشگاه شیکاگو و میلان، انرژی روانی و 10 پدیده مؤثر بر نیروی روانی، راه کارهای عملی رسیدن به خوشبختی و آموزش لحظه به لحظه کنترل خودآگاه موضوعات مورد بحث در این کارگاه خواهد بود.  در این کارگاه به  آموزش‌هاي نظري و عملي در خصوص خوشبختی و احساس مرتبط با آن و راهکارهای رسیدن به خوشبختی که از تحقیقات 30 ساله  دانشگاه شیکاگو و میلان حاصل شده، پرداخته می شود.

 

برنامه زمانیجمعه
8:00-9:30خوشبختی و نتایج تحقیقات دانشگاه میلان و شیکاگو
9:30-9:45پذيرايي
9:45-11:15 انرژی روانی و راه کارهای عملی رسیدن به خوشبختی
11:15-11:30پذیرایی
11:30-13:00 آموزش لحظه به لحظه کنترل خودآگاه