مخاطبعموم جامعه
تاریخ دوره جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
طول دوره۵ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر رضا ناظری
هزینه کارگاه۵۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی کارگاه “خوشبختی چیست”، آشنایی کارآموزان با مفهوم درست خوشبختی و راه‌کارهای رسیدن به احساس خوشبختی است. خوشبختی و دست آوردهای تحقیقاتی دانشگاه شیکاگو و میلان، انرژی روانی و ۱۰ پدیده مؤثر بر نیروی روانی، راه کارهای عملی رسیدن به خوشبختی و آموزش لحظه به لحظه کنترل خودآگاه موضوعات مورد بحث در این کارگاه خواهد بود.  در این کارگاه به  آموزش‌های نظری و عملی در خصوص خوشبختی و احساس مرتبط با آن و راهکارهای رسیدن به خوشبختی که از تحقیقات ۳۰ ساله  دانشگاه شیکاگو و میلان حاصل شده، پرداخته می شود.

 

برنامه زمانیجمعه
۸:۰۰-۹:۳۰خوشبختی و نتایج تحقیقات دانشگاه میلان و شیکاگو
۹:۳۰-۹:۴۵پذیرایی
۹:۴۵-۱۱:۱۵ انرژی روانی و راه کارهای عملی رسیدن به خوشبختی
۱۱:۱۵-۱۱:۳۰پذیرایی
۱۱:۳۰-۱۳:۰۰ آموزش لحظه به لحظه کنترل خودآگاه