این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود و پیش نیاز  آن دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواس و بدنی شکل می باشد.

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک
تاریخ دورهچهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه  در تاریخ   ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۳۹۳ برگزار شد )
طول دوره۱۶ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۳۰۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی کارگاه آموزشی زوج درمانگری رفتاری- سیستمی آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و فنون این مدل درمانی برای درمان و حل مشکلات روانشناختی و ارتباطی در چهارچوب روابط و تعامل های زوجی و خانوادگی است. در این کارگاه، اصول و مفاهیم زوج درمانگری رفتاری- سیستمی ضمن پرزنت جلسات درمانی زوجین، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.

 

برنامه زمانیچهارشنبه
۱۰:۰۰-۸:۰۰اصول و مفاهیم زوج درمانگری رفتاری- سیستمی۱
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰  (Case Presentation)
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰  (Case Presentation)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰Case Presentation، پرسش و پاسخ
برنامه زمانیپنج شنبه
۱۰:۰۰-۸:۰۰اصول و مفاهیم زوج درمانگری رفتاری- سیستمی۲
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰Case Presentation
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ Case Presentation، پرسش و پاسخ