موسسه آموزش عالی مدت

این کارگاه با Case Presentation برگزار مي شود و پیش نیاز  آن دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواس و بدنی شکل می باشد.

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک
تاریخ دورهچهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه  در تاریخ   16 و 17 مهر 1393 برگزار شد )
طول دوره16ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه300000تومان
محتوا/هدف

هدف اصلي کارگاه آموزشي زوج درمانگري رفتاري- سيستمي آشنايي کارآموزان با اصول، مفاهيم و فنون اين مدل درماني براي درمان و حل مشکلات روانشناختي و ارتباطي در چهارچوب روابط و تعامل هاي زوجي و خانوادگي است. در اين کارگاه، اصول و مفاهيم زوج درمانگري رفتاري- سيستمي ضمن پرزنت جلسات درماني زوجين، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.

 

برنامه زمانیچهارشنبه
10:00-8:00اصول و مفاهيم زوج درمانگري رفتاري- سيستمي1
10:30-10:00پذيرايي
12:30-10:30  (Case Presentation)
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30  (Case Presentation)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30Case Presentation، پرسش و پاسخ
برنامه زمانیپنج شنبه
10:00-8:00اصول و مفاهيم زوج درمانگري رفتاري- سيستمي2
10:30-10:00پذيرايي
12:30-10:30Case Presentation
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30 Case Presentation، پرسش و پاسخ