موسسه آموزش عالی مدت

چاقی وضعیتی است که با تجمع بیش از حد چربی در بدن مشخص می شود.  عوامل ژنتیکی نقش مهمی را در چاقی ایفا می کنند. اما عوامل رفتاری – خوردن بیش از حد و ورزش خیلی کم- نیز بی تأثیر نیستند.
چاقی می تواند به دیابت، بیماری قلبی، آپنه خواب و مشکلات دیگر منجر شود. در واقع، برخی از محققان بر این باورند که چاقی بعد از سیگار کشیدن می تواند به عنوان یک عامل مرگ و میر تلقی شود.


برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       


آنچه شما می توانید انجام دهید: 


وزن خود را تحت کنترل بگیرید


یک جنبه مهم از کنترل وزن شامل درک و مدیریت افکار و رفتاری است که می تواند با کاهش وزن تداخل داشته باشد.


مقابله با چاقی دوران کودکی


والدین برای جلوگیری از چاقی دوران کودکی لازم است نکاتی را در نظر بگیرند و به کودکان خود کمک کنند تا در خوردن انواع غذاها بهتر تصمیم گیری نمایند.  


سلامت ذهن / بدن: چاقی


استرس، غم و اندوه، اضطراب و هیجانات دیگر می تواند  منجر به خوردن بیش از حد افراد شود. یاد بگیرید نحوه اداره این مسائل روحی و روانی را به شیوه سالمتری فرا بگیرید.


چگونه حمایت اجتماعی می تواند در از دست دادن وزن به شما کمک کند


تحقیقات روانشناسی نشان داده است که یک رویکرد گروه به کاهش وزن کمک می کند، حداقل در کوتاه مدت است.


اپیدمی چاقی  دوران کودکی در کشور: نابرابری های سلامت


این بیماری همه گیر به طور نامتناسبی، اقلیت های قومی و کسانی که در جوامع فقیرتر زندگی می کنند را تحت تاثیر قرار می دهد.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید:


یافتن استراتژی های کل نگر کاهش وزن


برای روانشناسان، از دست دادن وزن با رژیم غذایی سخت مد نظر نیست. در عوض، آنها به نفع یک رویکرد جامع هم بدن و هم ذهن را در این فرایند مؤثر می دانند.