مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره سه شنبه , چهارشنبه و پنجشنبه ( کارگاه  در تاریخ 22،  23 و 24 اردیبهشت  1394 برگزار خواهد شد) پایان مهلت ثبت نام: 94/02/20
طول دوره24 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر علی محمد نظری   (دانشیار دانشگاه خوارزمی )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه420000 تومان
برنامه زمانیسه شنبه چهارشنبه پنجشنبه   (24 ساعت)
(ساعت 8:00 الی 16:00)
تعریف بی وفایی و خیانت زناشویی
بررسی انواع بی وفایی ها و خیانت ها ی زناشویی
ارزیابی انواع خیانت و بی وفایی
بررسی علل خیانت های زناشویی از دیدگاههای مختلف
بررسی تاثیر خیانت بر زوج خیانت دیده و فرزندان
اصول و روش های مداخله در خیانت های زناشویی

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.