مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره سه شنبه , چهارشنبه و پنجشنبه ( کارگاه  در تاریخ ۲۲،  ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت  ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد) پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۲/۲۰
طول دوره۲۴ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر علی محمد نظری   (دانشیار دانشگاه خوارزمی )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۴۲۰۰۰۰ تومان
برنامه زمانیسه شنبه چهارشنبه پنجشنبه   (۲۴ ساعت)
(ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)
تعریف بی وفایی و خیانت زناشویی
بررسی انواع بی وفایی ها و خیانت ها ی زناشویی
ارزیابی انواع خیانت و بی وفایی
بررسی علل خیانت های زناشویی از دیدگاههای مختلف
بررسی تاثیر خیانت بر زوج خیانت دیده و فرزندان
اصول و روش های مداخله در خیانت های زناشویی

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.