موسسه آموزش عالی مدت

آمریکایی ها با چالش اقتصادی مواجهند، تعجب آور نیست که پول منبع عظیمی از استرس را در زندگی هر آمریکایی ایجاد می کند. حتی کودکان نیز از نگرانی های مالی در امان نیستند. در حالی که تنها 18 درصد از پدر و مادرها بر این باورند که پول یک منبع استرس برای فرزندان شان است، 30 درصد از جوانان می گویند که نگران وضعیت مالی خانواده خود هستند.

برگرفته از از استرس سال 2009 APA در نظرسنجی امریکا

                                                                              

آنچه شما می توانید انجام دهید:

مدیریت استرس در دوران سخت اقتصادی

از این نکات برای کمک به مقابله با استرس در مورد پول و اقتصاد استفاده کنید.

افزایش تاب آوری در دوران سخت اقتصادی

ایجاد ارتباط، جستجوی فرصت ها و استراتژی های دیگر که  می تواند به پرورش تاب آوری کمک کند.

دلار و حس: با کودکان خود در مورد اقتصاد صحبت کنید

ارتباط باز و اطلاعات متناسب با سن، کلیدی برای کاهش استرس کودکان می باشد.

داشتن یک تعطیلات تابستانی سالم

کاهش در بودجه خانواده به معنی کاهش در سرگرمی ها نیست.

این صفحه در دست ترجمه می باشد و در حال تکمیل شدن هست.