این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک، اورولوگ، متخصص زنان و ماما
تاریخ دورهسه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه (این کارگاه در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ بهمن ماه برگزار شد) 
طول دوره۲۴ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۴۵۰۰۰۰تومان
محتوا/هدفهدف اصلی کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی، آشنایی کارآموزان با مشکلات جنسی و راه کارهای درمانی این مشکلات است. سردمزاجی، ناتوانی، زودانزالی، دیرانزالی، اختلال ارگاسمی، انقباض مهبلی، سکس مقعدی و  خودارضایی از مشکلات و موضوعات جنسی مورد بحث این کارگاه خواهند بود.در این کارگاه، اصول و مفاهیم سکس درمانگری رفتاری ضمن پرزنت جلسات درمانی مراجعان، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.
برنامه زمانیسه شنبه
۱۰:-۸:۰۰طبقه بندی و علت شناسی مشکلات جنسی
۱۰:۳۰-۱۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰درمان انقباض مهبلی (Case Presentation-1)
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵-۱۳:۳۰درمان انقباض مهبلی (Case Presentation-2)
۱۵:۳۰-۱۵پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰درمان نارساکنش وری نعوظ (ناتوانی جنسی) (Case Presentation)
برنامه زمانیچهارشنبه
۱۰-۸:۰۰درمان کاهش میل جنسی و زودانزالی (Case Presentation-1)
۱۰:۳۰-۱۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰درمان کاهش میل جنسی و زودانزالی (Case Presentation-2)
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰درمان نارساکنش وری ارگاسمی (Case Presentation)
برنامه زمانیپنج شنبه
۱۰-۸:۰۰درمان دیرانزالی
۱۰:۳۰-۱۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰خود ارضایی
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ Anal Sex

 برای ثبت نام این دوره، اینجا کلیک کنید.