موسسه آموزش عالی مدت

قلدری یک شکل از رفتار پرخاشگرانه است که در آن کسی عمداً و مکرراً باعث آسیب یا ناراحتی فردی دیگر می شود، که می تواند به شکل تماس جسمی، کلمات یا اعمال زیرکانه تر بروز کند. در قلدری یک عدم تعادل قدرت بین فرد زورگو با قربانی وجود دارد.

قلدری و زورگویی ممکن است به اشکال زیادی نظیر زورگویی جسمی؛ اذیت و آزار زبانی (سخنان نیشدار گفتن)، محرومیت اجتماعی، آزار و اذیت جنسی همسالان؛ زورگویی در مورد نژاد، قومیت، مذهب، معلولیت، جهت گیری جنسی و هویت جنسی؛ قلدری فرمانشی ( قلدری از طریق ایمیل، پیام متنی، و یا دیگر وسایل دیجیتالی) بروز کند.

بر گرفته از مقاله  وضوح تصویر APA در مورد قلدری در میان کودکان و نوجوانان

                                                                               

آنچه شما می توانید انجام دهید:

اجتناب ازمزاحمان و زوزگویان سايبري

در مورد مزاحمت سایبری بیشتر بدانید و اینکه این مزاحمت ها چه عواقبی در پی خواهد داشت، و اگر قربانی شما و یا فرزند تان هستید چه کاری می توانید انجام دهید.

توقف  زورگویی اداری

تنها کودکان و نوجوانان قلدر و زورگو نیستند. قلدری در محل کار نیز رخ می دهد. در مورد استراتژی هایی که کارفرمایان به کار می گیرند تا این رفتار مخرب را متوقف و حذف کنند بیشتر بدانید.

قلدری: والدین و معلمان برای تعدیل این رفتار قلدری چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟

دکتر سوزان سوییرر متخصص در زمینه کودک  به سوالاتی در زمینه تعدیل رفتارهای قلدری پاسخ می دهد.

چگونه پدر و مادر، معلمان و بچه ها می توانند برای جلوگیری از قلدری و زورگویی اقدام کنند؟

APA توصیه می کند که معلمان، والدین و دانش آموزان می توانند اقدامات خاصی برای قلدری کنند.

                                                                               

چه كمكي مي توانيد دريافت كنيد؟

قلدری در مدارس چیز جدیدی نیست، اما روانشناسان راه های جدیدي برای جلوگیری از قلدري را شناسایی كرده اند

پژوهش های بین المللی نظام يافته نشان داده است قلدری و زورگوييي در مدارس به صورت یک مشکل سلامت عمومی مکرر و جدی است. اما روانشناسان از این تحقیق به منظور توسعه برنامه های پیشگیری از قلدری هایی که در مدارس سراسر جهان اجرا شده است، استفاده مي كنند.