مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک و پزشکان
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ ۹ بهمن (پنج شنبه) ۹۳ برگزار خواهد شد.پایان مهلت ثبت نام: ۹۳/۱۰/۲۵
طول دوره۸ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر مجید محمود علیلو (استاد تمام دانشگاه تبریز و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه تبریز)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۱۱۵۰۰۰تومان
محتوا/هدف

اختلال وسواس- اجباری یک اختلال اضطرابی ناتوان کننده است که خصیصه اصلی آن وجود وسواس ها با اجبارهای مکرر و چنان شدید که رنج و عذاب قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می آورند. این وسواس ها یا اجبارها سبب اتلاف وقت می شوند و اختلال قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می آورند. این وسواس ها یا اجبارها سبب اتلاف وقت می شوند و اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های معمولی اجتماعی، یا روابط فرد ایجاد می کنند.

مهمترین روش درمان اختلال وسواس، درمان شناختی رفتاری “مواجهه و پیشگیری از پاسخ” می باشد. “مواجهه” شامل روبرو شدن با افکار، تصورات، اشیاء و موقعیت هایی است که افراد را مضطرب می سازد. در نگاه اول، به نظر صحیح نمی آید. احتمالا با این مسئله بارها مواجه شده اند که بیشتر و بیشتر مضطرب شوند. مهم است تا به خاطر داشته باشند که بخش دوم درمان که پیشگیری از پاسخ است را انجام دهند.هر گاه افراد با چیزی که اضطراب زا است مواجه می شوند باید عمل وسواسی را انجام ندهند. کاهش اضطراب زمانی اتفاق می افتد که “مواجه” هستند و از “پاسخ  وسواسی”جلوگیری می کنند که خوگیری نامیده می شود .

برنامه زمانی شنبه
۹:۴۵-۸:۰۰تعریف OCDو ویژگی های تشخیصی آن/مفهوم سازی شناختی رفتاری OCD
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰کارهای عملی در گروه های کوچک/ارائه نتیجه در گروه های بزرگ/بحث درباره ی محتوا های شایع وسواس به ویژه در جامعه خودمان
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵بحث درباره ی طیف درمان های رویایی /معرفی گام به گام درمان OCDاز طریق رویاییها ی تدریجی
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۴:۳۰ادامه بحث گام به گام درمان / ایفای نقش عملی (Role play)

برای ثبت نام این دوره، اینجا کلیک کنید.