موسسه آموزش عالی مدت

نژادپرستی دارای سابقه ای طولانی و پیچیده در ایالات متحده است. با توجه به تحقیقات توسط روانشناسان و دیگران، تعصب و تبعیض هنوز به عنوان مشکلاتی در جامعه آمریکا هستند. حتی افرادی که فکر می کنند که نژادپرست نیستند ممکن است افکار ناخودآگاه داشته باشند که این افکار منجر به رفتارهای تبعیض آمیز ظریف شوند. خوشبختانه، تحقیقات همچنین نشان می دهند که تماس بین افراد با سوابق قومی و نژادی مختلف می تواند  این کلیشه ها و تعصب ها را کاهش دهد.

برگرفته از خلاصه    APA در گراتر ، بولینگر  و  گریتز . بولینگر.

                                                                                                                   

درک نژاد پرستی

 تاثیر فیزیولوژیکی و روان شناختی نژاد پرستی و تبعیض برای آفریقایی – آمریکایی ها

چگونه عوامل منحصر به فرد روانی اجتماعی و بافتی، به ویژه، مواجهه رایج و فراگیر با نژادپرستی و تبعیض، یک تنش روزانه اضافی را برای نژاد آفریقایی – آمریکایی ایجاد می کند.

منابع آموزش چند فرهنگی

راهنمایی هایی برای آموزش و پژوهش در جوامع اقلیت های قومی، دولت سازمان ملل متحد از مردمان بومی جهان، سابقه اقلیت های قومی در ایالات متحده و دیگر منابع آموزشی .

روانشناسی و نژاد پرستی

اطلاعاتی در مورد کنفرانس جهانی سازمان ملل علیه نژادپرستی و اداره  APA در مکالمات ملی  امور اقلیتهای قومی در روانشناسی و نژاد پرستی.