نوجوانان تحت تاثير تغییرات چشمگیري هستند. علاوه بر تغییرات بیولوژیکی بلوغ، آنها تغییرات شناختی را تجربه مي كنند که به آنها اجازه مي دهد تا به صورت انتزاعی تر فکر كنند. آنها به طور فزاینده به دوستان متمرکز مي شوند. آن ها به دنبال استقلال بیشتر هستند، آنها غالبا در تضاد با پدر و مادر خود هستند. بسیاری از نوجوانان با مشكلات كمي اين دوره نوجواني را پشت سر مي گذارند، هویت خود را شكل مي دهند و براي دوره بزرگسالي آماده مي شوند. برخی ديگر، با این حال، مشکلاتي را تجربه مي كنند که مدرسه را رها كرده و يا به مواد مخدر و جرم و جنايت رو مي آورند.
برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

استرس در امریکا: آیا نوجوانان عادات استرس بزرگسالان را اتخاذ مي كنند؟

 در يك بررسی استرس در سال 2013 امریکا ™، نشان می دهد که بسیاری از نوجوانان آمریکایی، تجربه استرس در سطوح ناسالم را گزارش مي كنند، به نظر می رسد در تکنیک های مديريت استرس نامشخص و مردد عمل مي كنند و نشانه هاي استرس را به وفور  تجربه مي كنند که در واقع تجربه استرسشان آینه تجارب استرس بزرگسالان هست.

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهيد:

مواجهه با معضل ترک تحصیل مدرسه

این مقاله به دنبال تكميل و مکمل قطعنامه APA در پیشگیری از ترک تحصیل مي باشد كه با استفاده از داده هاي پژوهش های اخیر تر در مورد رشد کودک، آموزش در دوران کودکی، و یادگیری اجتماعی و عاطفی کمک می کند تا معضل ترک تحصیل مدرسه را تعريف كنند.

راهنمایی های ارتباطی برای پدر و مادر

نقش والديني خيلي دشوار است، اما چیزهایی هستند که شما می توانید برای حفظ ارتباط خوب با فرزندان خود انجام دهید و خطوط باز ارتباطي را با كودكان خود نگه داريد.

ماندن در ارتباط: راهنمایی برای والدین در مراحل رشد یک دختر نوجوان

این بروشور حاوی اطلاعاتي است و موضوعاتي را پوشش می دهد: از جمله بلوغ، گروه همسالان، عزت نفس، تمایلات جنسی، نوسانات خلقی، سرکشی، و خیلی بیشتر.

تاب آوري برای نوجوانان: انداختن نوجوان در مسير تاب آوري؟

توانایی وفق دادن مناسب خود در برابر شرايط سخت، يك مهارت ارزشمند برای بزرگسالان جوان است. در اینجا ده نکته برای شروع سفر خود به سمت تاب آوري ذكر شده است.

نوجوانان

مجموعه ای از مطالعات تحقیقاتی با برنامه های کاربردی دنیای واقعی،  برای کمک به بهبود درک ما از نوجوانان با توجه به قلدری، خودکشی، سیگار کشیدن، باز تواني و اصلاح بزهكاران نوجوان، مربیگری و کاهش رفتارهای پر خطر جنسی طراحی شده است.

                                                                                       

چه كمكي مي توانيد دريافت كنيد؟

نقش والديني: سال هاي نوجواني

سال های نوجوانی برای خانواده ها چالش انگيزترين دوره محسوب مي شود. نوجوانان، با تغییرات هورمونی و جهان رو به پیچیده سر و كار دارند، ممکن است احساس کنند که هیچ کس، به ویژه پدر و مادر نمی توانند احساسات آنان را درک کنند. در نتیجه، نوجوان ممکن است احساس خشم، تنهایی و آشفتگي كند در حالی که با مسائل پیچیده اي در مورد هویت، همسالان، رفتار جنسی، مشروبات الکلی و مواد مخدر روبرو هست.