نوجوانان تحت تاثیر تغییرات چشمگیری هستند. علاوه بر تغییرات بیولوژیکی بلوغ، آنها تغییرات شناختی را تجربه می کنند که به آنها اجازه می دهد تا به صورت انتزاعی تر فکر کنند. آنها به طور فزاینده به دوستان متمرکز می شوند. آن ها به دنبال استقلال بیشتر هستند، آنها غالبا در تضاد با پدر و مادر خود هستند. بسیاری از نوجوانان با مشکلات کمی این دوره نوجوانی را پشت سر می گذارند، هویت خود را شکل می دهند و برای دوره بزرگسالی آماده می شوند. برخی دیگر، با این حال، مشکلاتی را تجربه می کنند که مدرسه را رها کرده و یا به مواد مخدر و جرم و جنایت رو می آورند.
برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

استرس در امریکا: آیا نوجوانان عادات استرس بزرگسالان را اتخاذ می کنند؟

 در یک بررسی استرس در سال ۲۰۱۳ امریکا ™، نشان می دهد که بسیاری از نوجوانان آمریکایی، تجربه استرس در سطوح ناسالم را گزارش می کنند، به نظر می رسد در تکنیک های مدیریت استرس نامشخص و مردد عمل می کنند و نشانه های استرس را به وفور  تجربه می کنند که در واقع تجربه استرسشان آینه تجارب استرس بزرگسالان هست.

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

مواجهه با معضل ترک تحصیل مدرسه

این مقاله به دنبال تکمیل و مکمل قطعنامه APA در پیشگیری از ترک تحصیل می باشد که با استفاده از داده های پژوهش های اخیر تر در مورد رشد کودک، آموزش در دوران کودکی، و یادگیری اجتماعی و عاطفی کمک می کند تا معضل ترک تحصیل مدرسه را تعریف کنند.

راهنمایی های ارتباطی برای پدر و مادر

نقش والدینی خیلی دشوار است، اما چیزهایی هستند که شما می توانید برای حفظ ارتباط خوب با فرزندان خود انجام دهید و خطوط باز ارتباطی را با کودکان خود نگه دارید.

ماندن در ارتباط: راهنمایی برای والدین در مراحل رشد یک دختر نوجوان

این بروشور حاوی اطلاعاتی است و موضوعاتی را پوشش می دهد: از جمله بلوغ، گروه همسالان، عزت نفس، تمایلات جنسی، نوسانات خلقی، سرکشی، و خیلی بیشتر.

تاب آوری برای نوجوانان: انداختن نوجوان در مسیر تاب آوری؟

توانایی وفق دادن مناسب خود در برابر شرایط سخت، یک مهارت ارزشمند برای بزرگسالان جوان است. در اینجا ده نکته برای شروع سفر خود به سمت تاب آوری ذکر شده است.

نوجوانان

مجموعه ای از مطالعات تحقیقاتی با برنامه های کاربردی دنیای واقعی،  برای کمک به بهبود درک ما از نوجوانان با توجه به قلدری، خودکشی، سیگار کشیدن، باز توانی و اصلاح بزهکاران نوجوان، مربیگری و کاهش رفتارهای پر خطر جنسی طراحی شده است.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟

نقش والدینی: سال های نوجوانی

سال های نوجوانی برای خانواده ها چالش انگیزترین دوره محسوب می شود. نوجوانان، با تغییرات هورمونی و جهان رو به پیچیده سر و کار دارند، ممکن است احساس کنند که هیچ کس، به ویژه پدر و مادر نمی توانند احساسات آنان را درک کنند. در نتیجه، نوجوان ممکن است احساس خشم، تنهایی و آشفتگی کند در حالی که با مسائل پیچیده ای در مورد هویت، همسالان، رفتار جنسی، مشروبات الکلی و مواد مخدر روبرو هست.