موسسه آموزش عالی مدت

🔴 گروه تلگرامی حمایت حرفه ای مدت، با حضور بیش از 1000 عضو متخصص در حوزه روانشناسی و مشاوره و با بیش از 6 سال سابقه حرفه ای در حال فعالیت می باشد.

🔴 در این گروه که توسط روانشناسان منتخب مجموعه مدت سرپرستی می شود، دیگر اعضا می توانند به بیان کیس های مراجعین خود پرداخته و از نظرات تخصصی دیگر اعضا و نهایتا جمع بندی سرپرستان گروه، بهره ببرند.

🔴 جهت عضویت در گروه تلگرامی حمایت حرفه ای مدت لازم است که مراحل زیر را طی کنید:

▪️در صورتی که در پورتال موسسه مدت نام کاربری ندارید، ثبت نام کاربری در سایت مدت به آدرس www.modat.ac.ir

▪️ذخیره ی شماره 09030156036 در تلگرام خود

▪️ارسال “نام و نام خانوادگی”، “شماره تلگرام” و “نام کاربری پروفایل خود در سایت مدت” و عبارت “متقاضی عضویت در گروه حمایت حرفه ای مدت” از طریق تلگرام به شماره بالا