بیش از 13 درصد از بزرگسالان نوعی ناتوانی جسمی دارند. رایج ترین معلولیت های جسمی مشکل شنیداری، مشکل حرکتی و یا  مشکل در انجام تکالیف روزمره مثل لباس پوشیدن  و … می باشد. حدود 70 درصد از بزرگسالان با معلولیت های جسمی بالای 60 سال هستند.

نوع دیگری از ناتوانی، ناتوانی یادگیری است- این نوع ناتوانی یک اصطلاح مورد استفاده برای توصیف طیف وسیعی از مشکلات تحصیلی می باشد. نارساخوانی- ناتوانی در خواندن- یک نمونه از این ناتوانی ها است.

روانشناسان می توانند به افراد با انواع معلولیت ها کمک کنند. در حالی که برخی مداخلات بر آموزش مدیریت استرس و مهارت های مقابله ای دیگر متمرکز است، مداخلات دیگر  بر خود ناتوانی تمرکز می کنند. برای نمونه، یک روانشناس ممکن است کمک کند که یک فرد انگیزه کافی برای انجام درمان های جسمی داشته باشد.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

اطلاعاتی برای دانش آموزان ناتوان

فهرستی از منابع برای آموزش دانش آموزان و مدیران دوره انترنی و فوق دکترا را ببینید.