مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره چهارشنبه پنجشنبه و جمعه( کارگاه  در تاریخ  9 ،  10 و 11 اردیبهشت  1394 برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: 94/02/07
طول دوره24 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر منصوره السادات صادقی  (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه345000 تومان
برنامه زمانیچهارشنبه پنجشنبه و جمعه  (24 ساعت)
(ساعت 8:00 الی 16:00)توصیف و تعریف مشاوره پیش از ازدواجضرورت مشاوره، اهداف و اصولساختار جلسات بررسی آمادگی و مناسب بودن افراد برای ازدواج آشنایی با برخی تستهای متداول در این زمینهکمک به تصمیم گیری بهتر زوجین با توجه به نتایج مصاحبه و تفسیر نیمرخ تستهای زوجین

شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف رابطه

نکات کلیدی در مشاوره پیش از ازدواج

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.