مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره چهارشنبه پنجشنبه و جمعه( کارگاه  در تاریخ  ۹ ،  ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت  ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۲/۰۷
طول دوره۲۴ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر منصوره السادات صادقی  (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۳۴۵۰۰۰ تومان
برنامه زمانیچهارشنبه پنجشنبه و جمعه  (۲۴ ساعت)
(ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)توصیف و تعریف مشاوره پیش از ازدواجضرورت مشاوره، اهداف و اصولساختار جلسات بررسی آمادگی و مناسب بودن افراد برای ازدواج آشنایی با برخی تستهای متداول در این زمینهکمک به تصمیم گیری بهتر زوجین با توجه به نتایج مصاحبه و تفسیر نیمرخ تستهای زوجین

شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف رابطه

نکات کلیدی در مشاوره پیش از ازدواج

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.