موسسه آموزش عالی مدت

 

مخاطبروانشناس و مشاور
تاریخ دوره دوشنبه( کارگاه  در تاریخ  4  خرداد  1394 برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: 94/02/24
طول دوره6 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر یعقوب شفیعی فرد
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه80000تومان
برنامه زمانیدوشنبه
دوشنبه(ساعت 14:00 الی 20:00) آموزش مربیگری مهارت مدیریت خشم

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.