مخاطبروانشناس و مشاور،
تاریخ دوره دوشنبه( کارگاه  در تاریخ  ۲۱  اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۲/۱۰
طول دوره۶ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر یعقوب شفیعی فرد
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۸۰۰۰۰تومان
برنامه زمانیدوشنبه
دوشنبه(ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰) آموزش مربیگری مهارت  حل تعارض

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.