موسسه آموزش عالی مدت

مدیریت موفقیت آمیز یک رئیس دشوار همراه با یک چالش است اما اغلب امکان پذیر می باشد.

سوال 1. چگونه نمونه اصلی و بارز یک “رئیس دشوار ” را مدیریت کنید ؟

جواب:

اول: شما باید سعی کنید دلایل رفتار دشوار رئیس خود را درک کنید.  فرض کنید رئیس تان  به طور کلی به شیوه ای نسبتا معقول و منطقی رفتار می کند، و رفتار دشوار او به نظر می رسد ناشی از استرس بیش از حد شخصیت خود او باشد. بخت می تواند با شما یار باشد چرا که این رفتار می تواند قابل تغییر باشد. اگر رفتار رئیس تان به نظر می رسد بازتاب خصومت مزمن باشد، سبک سوء استفاده از تعامل بدون در نظر گرفتن میزان استرس در محیط کار، شانس کمتری برای تغییر رفتار وجود دارد. در واقع، شما ممکن است بخواهید در نظر بگیرید که به دنبال مشاوره از یک مربی قابل اعتماد و یا مشاوره از منابع انسانی حرفه ای برای ارزیابی انتخاب های خود باشید.

دوم: شما باید هیجانات منفی خود را با توجه به رفتار رییس تان مدیدیت کنید به طوری که شما در رفتار خود تخریبی (به عنوان مثال، کارشکنی یا حمله  علیه رئیس خود) درگیر نشوید.

سوم: یک بار شما واکنشهای منفی خود را درک کنید و مدیریت کنید، شما ممکن است تلاش کنید تا با مسائل و نگرانی های خود  – که به شیوه ای مثبت و کمک کننده  تنظیم شده  است – در یک فضای  حل مسئله ارتباط  برقرار کنید.

سوال2. اگر شما احساس می کنید از سوی رئیس خود ناعادلانه مورد انتقاد قرار گرفته اید، بهترین راه برای مقابله و مواجهه رئیس با نگرانی های خود چیست؟

جواب:

 شما باید در مورد نگرانی های خود صحبت و بحث کنید – نه این که با رئیس تان مقابله به مثل کنید. یک تفاوت وجود دارد. شما نیاز دارید بحث هایی در مورد نگرانی های خود به شیوه ای غیر خصمانه انجام دهید. مانند ازدواج، شما باید سعی کنید که شکایات خود را به شیوه ای که بعدا باعث صدمه بیشتر به رابطه خود نشود، رسیدگی کنید.

سوال3. بهترین راه برای پاسخ به انتقاد از رئیس خود چیست؟

جواب:

سعی کنید که انتقاد را به عنوان اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی بهتر شدن ببینید، نه به عنوان یک حمله شخصی به خود در نظر بگیرید. سعی کنید خود شخصی تان را از شخصیت کسب و کار تان جدا کنید. سعی کنید که از نشان دادن تکانه های خود به شیوه عاطفی و یا دفاعی کنترل کنید. سعی کنید انتقاد را به عنوان فرصتی برای  کار کردن با رئیس خود در یک برنامه توسعه ببینید. به جای این که خود را به عنوان قربانی جنگ قدرت ببینید، خود را به عنوان یک شریک با رئیس تان در این طرح ببینید.

سوال 4. روند فعلی استرس شغلی چیست؟ آیا مشاغل به سمت استرس بیشتر پیش می روند یا نه به سمت استرس کمتر؟

جواب:

کوچک سازی و سازماندهی مجدد شرکت های بزرگ امریکا در 10-15 سال گذشته باعث شده است تا مجموعه ای از  فشارها و تنش های بی تردیدی در خصوص از دست دادن شغل برای اکثر کارمندان ایجاد شود.  یک ترس بسیار واقعی و مداومی در مورد از دست دادن شغل و عدم امنیت شغلی در اکثر کارمندان وجود دارد. تأثیر از دست دادن شغل در افراد و خانواده ها بسیار زیاد شده است. به گفته نیویورک تایمز، بیش از 43 میلیون شغل در آمریکا از سال 1979 از دست داده شده است.

سوال 5. چگونه می توان کارکنان را توانمند کرد و  کمک کرد که عوامل استرس در محل کار کاهش یابد ؟

جواب:

هنگامی که کارمندان کمتر احساس کنند  که”قربانی شرایط خارج از کنترل خود،”هستند در آن زمان، آنها احساس قدرت بیشتری می کنند.  یا به عبارتی دیگر، زمانی که کارمند موفقیت ها را درونی کند و شکست ها را بیرونی کند احساس توانمندی بیشتری می کند. اگر کارمندانی که ارتباطات صادقانه، به موقع و مداومی از مدیریت در مورد وضعیت شغلی خود دارند و نیز به طور مستقیم مسئولیت بیشتری در خصوص مدیریت حرفه ای خود و روابط کاری خود دارند، تمایل کمتر ی به اضطراب و انگیزه بیشتری برای پیشرفت دارند. اگر چه تعداد کمی از کارکنان معتقدند که امنیت شغلی یک شیوه تضمینی دیگری است، کارکنانی که با اطلاعات و مسئولیت بیشتری بر آینده خود قدرت دارند، به عنوان یک کل، به شیوه ی موثر تری مقابله می کنند- زیرا آنها کمتر احساس ناتوانی می کنند.

سوال6. گاهی اوقات کارکنان برای صحبت با رئیس شان در  مورد انتقاد دچار تردید می شوند. آیا راهی برای غلبه بر ترس از مجازات یا کیفر وجود دارد؟

جواب:

فرصت هایی که ترس شما از مجازات و تنبیه از سوی رئیس به واقعیت تبدیل خواهد شد به طور قابل توجهی به درجه ای که شما می توانید انتقاد را با رئیس خود به شیوه ای معقول و منطقی، غیر هیجانی و غیر دفاعی بحث کنید کاهش خواهد داد. شما می توانید از عصبانی کردن رئیس تان اجتناب کنید و بنابراین با برنامه ریزی دقیق و ارتباطات دیپلماتیک از خطر تنبیه و مجازات از سوی او جلوگیری کنید.

سوال7. بهترین راه برای مقابله با استرس در محل کار چیست؟

جواب:  

استرس همیشه در چشم بیننده است. چه چیزی ممکن است باعث استرس یک کارمند در محل کار شود و چه چیزی ممکن است این استرس و نگرانی به دیگری منتقل نشود. یک کلید مقابله با استرس این است که تنش های خاص خود را در محیط کار بشناسید و نسبت به  علائم هشدار دهنده بیش از حد استرس، در بدن خود و ذهن خود حساس باشید. هنگامی که آسیب پذیری خود را در این خصوص شناختید، شما می توانید استراتژی های مدیریت استرس مداوم خود را  برای مقابله با این مسائل به کار گیرید. اگر شما احساس می کنید قادر به مدیریت این فرایند نیستید و یا احساس ضعف می کنید، ممکن است یک ایده خوب این باشد که با متخصصین در این زمینه مشورت داشته باشید – مانند یک روانشناس-.  همکاری شما با متخصصین ممکن است یک راه بهتر و توانمند تری برای مدیریت استرس پیش روی شما گذارند.

مترجم: کارشناس آموزش موسسه آموزش  عالی روانشناسی کاربردی مدت، به نقل از www. APA. Org