مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ 23 آبان (جمعه) 93 برگزار خواهد شد.پایان مهلت ثبت نام: 93/08/21
طول دوره8 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر مجید محمود علیلو  ( استاد تمام دانشگاه تبریز و مدیر گروه روانشاسی دانشگاه تبریز)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه115000تومان
محتوا/هدف

هدف اصلي اين کارگاه، آشنايي کارآموزان با اصول، مفاهيم و راه کارهاي عملی مداخله در خیانت های زناشویی است. این دسته از اختلال ها، گستره وسیعی از اختلال های روانشناختی محسوب می شوند که هر کدام به نحوی سلامت روانی و کل زندگی زوجین و فرزندان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. خلاء راه کارهای رواندرمانی موثر باعث شده است که این مشکلات بار سنگینی بر سیستم بهداشت و درمان خانواده و به تبع آن جامعه تحمیل کنند؛ اقداماتی که در عین حال هیچ کمکی به حل مشکلات آنها نخواهد کرد. معرفی رویکردی کارآمد و ساده برای دست اندرکاران خدمات درمانی یک ضرورت محسوب می شود؛ کاری که در این کارگاه صورت خواهد گرفت.

برنامه زمانی جمعه
9:45-8:00تعریف بی وفایی و خیانت و بررسی میزان شیوع آنبررسی علل رایج خیانت های زناشوییبررسی تاثیر خیانت بر زوج و فرزندان
10:00-9:45پذيرايي
11:45-10:00بررسی مفصل انواع خیانت های زناشویی و تفاوتهای جنسیتی در آن /تمرین و کار عملی در گروه های کوچک /گزارش کار عملی در گروه های بزرگ و جمع بندی
12:45-11:45نماز و ناهار
14:15-12:45مداخله روانشناختی:طرح مداخله و روش های آن در خیانت های زناشویی/تمرین و کار عملی در گروه های کوچک(کارگروه ها)، گزارش کار عملی گروه ها
14:30-14:15پذيرايي
17:00-14:30جمع  بندی دوره و پرسش و پاسخ/ ایفای نقش عملی (Role play)

برای ثبت نام دوره، اینجا کلیک کنید.