مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ ۲۳ آبان (جمعه) ۹۳ برگزار خواهد شد.پایان مهلت ثبت نام: ۹۳/۰۸/۲۱
طول دوره۸ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر مجید محمود علیلو  ( استاد تمام دانشگاه تبریز و مدیر گروه روانشاسی دانشگاه تبریز)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۱۱۵۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و راه کارهای عملی مداخله در خیانت های زناشویی است. این دسته از اختلال ها، گستره وسیعی از اختلال های روانشناختی محسوب می شوند که هر کدام به نحوی سلامت روانی و کل زندگی زوجین و فرزندان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. خلاء راه کارهای رواندرمانی موثر باعث شده است که این مشکلات بار سنگینی بر سیستم بهداشت و درمان خانواده و به تبع آن جامعه تحمیل کنند؛ اقداماتی که در عین حال هیچ کمکی به حل مشکلات آنها نخواهد کرد. معرفی رویکردی کارآمد و ساده برای دست اندرکاران خدمات درمانی یک ضرورت محسوب می شود؛ کاری که در این کارگاه صورت خواهد گرفت.

برنامه زمانی جمعه
۹:۴۵-۸:۰۰تعریف بی وفایی و خیانت و بررسی میزان شیوع آنبررسی علل رایج خیانت های زناشوییبررسی تاثیر خیانت بر زوج و فرزندان
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰بررسی مفصل انواع خیانت های زناشویی و تفاوتهای جنسیتی در آن /تمرین و کار عملی در گروه های کوچک /گزارش کار عملی در گروه های بزرگ و جمع بندی
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵مداخله روانشناختی:طرح مداخله و روش های آن در خیانت های زناشویی/تمرین و کار عملی در گروه های کوچک(کارگروه ها)، گزارش کار عملی گروه ها
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۴:۳۰جمع  بندی دوره و پرسش و پاسخ/ ایفای نقش عملی (Role play)

برای ثبت نام دوره، اینجا کلیک کنید.